Säkerhet
Vad ni kan göra

Som alltid måste ni försäkra er om att ni har kompetens och verktyg som ger stöd för att bedöma vad som kan skada er mest och vad som gör mest nytta då ni investerar. Något som gör säkerhet lite svårare att hantera än affärsdrivna investeringar, är att ni måste räkna på alternativkostnaden, eftersom kostnaden uppstår först då det man bedömt som en risk verkligen inträffar.

Hur ni kan göra

Ett angreppssätt för att skapa intresse för säkerhet, är att titta på heta säkerhetsfrågor som kan skada er. Fördelen med att göra på detta sätt är att ni får hantera frågor som kan vara fascinerande och i viss utsträckning kommer det att beröra sådant som ni kan se på film eller i tv-serier som exempelvis cyberhot och spioneri.

Ni kan ladda ner underlag till denna workshop, som omfattar en guide samt förslag på hur ni kan presentera utfallet.

Vår workshop som Powerpoint presentation or Pdf dokument and Word dokument.