Säkerhet

Vad ni kan göra

Testa vår workshop

Läs mer

Vad vi kan göra

Utforska vår förmåga

Läs mer
Att leva med osäkerhet

Osäkerhet är förödande där vi är specialiserade på hur vi kan leva med osäkerhet avseende information och den teknologi vi använder oss av för att lagra, komma åt, dela och bearbeta information. Den behöver vara tillgänglig för oss och den måste vara korrekt samt i vissa fall är det nödvändigt att hålla denna information för dig själv eller för en begränsad grupp. I vissa fall pratar vi om den information vi har tillgång till och använder, medan i andra fall pratar vi om cybersäkerhet eller IT-säkerhet vilket då har större tyngd på den teknologi vi använder oss av. Det handlar om tillgångar som är nödvändiga för att nå verksamhetens mål, men det påverkar också våra privatliv och hur vi agerar och interagerar med varandra digitalt och fysiskt.

Några råd på vägen

Det är nödvändig att ni har en känsla för vilken information som är värdefull, innan ni börjar investera betydande belopp i säkerhet. Orsaken är ganska enkel, eftersom ni inte kan skydda allt. Dessutom bör ni hantera det med största möjliga transparens, men det kommer alltid att finns något som ni behöver dölja. Till slut är det nödvändigt att investera för att skydda, men gör det med sunt förnuft och agera inte utifrån dina första instinkter eller de rekommendationer som du får har fått. Det är en utmaning att navigera i osäkerhet.