Partners

Hibis

Fraud & Corruption - Resistance, Detection, Investigation, Academy

Läs mer

CBO2

IT Management-specialister - Microsoft, ITSM, Projektledning

Läs mer

Acadeo

Praktisk IT– och förändringsledning

Läs mer

Illumineight

Organisationsutveckling, coaching och ledarskap för IT

Läs mer

Verifica

Revision, IT-revision, Riskstyrning

Läs mer

Hexbit

IT & Informationssäkerhet - Arkitektur, testing. styrning

Läs mer

IT Informa

Utveckling och förvaltning av affärskritiska system

Läs mer

Synerity

Lösningar för bättre Service Management

Läs mer