IT
Vad ni kan göra

Utmana era existerande strukturer och utvärdera hur ni använder IT idag och hur det skulle kunna användas på ett annat sätt. Involvera inte enbart IT avdelningen, utan se på alla delar i verksamheten. När ni gör det, undvik att begränsa er i vad som är tekniskt eller ekonomiskt möjligt. Se det istället som en karta vilken ni kan ha som stöd i den framtida utvecklingen av verksamheten, för att nå strategiska mål.

Hur ni kan göra

När ni ger i kast med att utvärdera hur ni kan förbättra hur ni tar stöd i IT och får det att fungera i verksamheten, då är ett angreppssätt att identifiera potentialen till förbättringar i befintliga IT processer.

Ni kan ladda ner underlag till denna workshop, som omfattar en guide samt förslag på hur ni kan presentera utfallet.

Vår workshop som Powerpoint presentation or Pdf dokument and Word dokument.