IT

Vad ni kan göra

Testa vår workshop

Läs mer

Vad vi kan göra

Utforska vår förmåga

Läs mer
Utnyttja den digitala förmågan

Många har uppfattningen att IT en fråga om teknik och tekniken är viktig, även om det i lika stor utsträckning handlar om att ta väl grundande beslut som både visar på mod och som baseras på väl grundade ställningstagande. Främst handlar det om att vara i dialog med organisationen för att känna av de behov som är av strategisk, taktiskt och operativ betydelse. Vikten av detta synsätt förstärks i takt med att de flesta organisationer digitaliserar i allt större utsträckning, där IT inte längre är ett administrativt stöd utan en intäktskälla och en integrerad del i de produkter och tjänster som levereras.

Vår expertis inom IT handlar om styrning, strategi, ledning, förbättring och kontroll, vilket både avser interna processer men även hur man integrerar med kunder, leverantörer och intressenter.

Några råd på vägen

För att utveckla och upptäcka nya vägar och former för att dra nytta av IT, är det ofta aktuellt att utvärdera allt som påverkar hur IT kan göra nytta i den verksamhet som bedrivs. I många fall har förutsättningarna förändrats radikalt, där styrning och ansvar behöver omstruktureras. Eftersom nya former och vägar för att använda teknik är oprövad mark, är det viktigt att ha en god kostnadskontroll i såväl drift som projekt.