Bedrägeri
Vad vi kan göra

Vår målsättning är att skapa betydande förbättringar avseende medvetenhet om bedrägeri och vilka konsekvenser det medför. Vi bistår med hjälp och rådgivning till organisationer, företag och alla som berörs.

Några expempel på vår förmåga omfattar:
 • Upptäcka och tolka alla röda flaggor som indikerar att något inte står rätt till
 • Ge stöd i utredningar på ett effektivt, ansvarigt och engagerande sätt
 • Ge stöd i utredningar på ett effektivt, ansvarigt och engagerande sätt
 • Ge färdigheter (genom praktiska workshop, utbildning och andra innovativa former) i att vända det som ser ut som dåliga nyheter till möjliga kostnads besparingar (se Hibis Acadamy)
 • Utvärdera och bedöma ändamålsenlighet, styrkor och svagheter i nuvarande program för att motverka bedrägeri
 • Allt arbete som avser bedrägeri gör vi tillsammans med Hibis AS (www.hibis.com)

  Hur vi kan göra

  Oftast engageras vi för projekt eller utredningar med målsättningen att förebygga och upptäcka bedrägeri eller att få klarhet i misstankar som i vissa fall kan leda till rättegång. Några exempel på hur vi kan göra det är:

  För att utvärdera och förstå var, hur och i vilken omfattning bedrägeri skadar organisationen engageras vi för att genomföra B4 projekt med målsättningen att identifiera oönskade kostnader, förstärka organisationens rykte och bygga en stark företagskultur. B4-projektet är baseras på de fem faserna Set-up, X-ecute, Clarity, Condense och Resolve och omfattar bl.a. Analytics avseende leverantörer och kunder med leverantörs- respektive kundfakturor.

  Med målsättningen att öka kunskap och förmågan samt att skapa en gemensam grund för en hel avdelning att hantera bedrägeri, erbjuder vi utbildningar för en avdelning, som exempelvis internrevision, hållbarhet och socialt ansvar (CSR), risk & efterlevnad (GRC), ekonomi eller inköp. Utbildningar vänder sig även mot enskilda individer som vill lära sig mer om hur man förebygger, upptäcker och utreder bedrägeri. Dessa kurser är interaktiva där vi använder oss av film och fallstudier kombinerat med traditionell utbildning. Mer om kurserna hittar du på Hibis Fraud Academy.

  Utredningar kan vara omfattande och kräva betydande resurser, där vi har bevisad erfarenhet av att lösa våra kunders problem effektivt och med passion. Vi tror på små utredningar som återvinner de förluster som uppkommit i samband med bedrägeriet. Det är inte viktigt att jaga varje misstanke, när åtgärder för att hantera ”varför” och ”hur” kan lösa problemet. Givetvis förekommer det extraordinära situationer med jämna mellanrum som kräver att man behöver förbereda legala åtgärder för att återvinna viktiga tillgångar och rädda en verksamhet, i dessa fall krävs en omfattande utredning. Oavsett om det handlar om små eller stora utredningar, hanterar vi dessa utifrån ett kontrollerat angreppssätt för att undvika onödiga kostnader samtidigt som kunden är delaktig och informerad.