Bedrägeri
Vad ni kan göra

Det ni först och främst måste göra är att acceptera och förstå att bedrägeri är en realitet och inte en risk, även i er organisation.

Hur ni kan göra

Om ni fortfarande är skeptiska till att det förekommer bedrägeri i er organisation, då föreslår vi att ni genomför en ”Tänk som en tjuv” workshop. Givetvis är det relevant att genomföra denna workshop även om ni redan har insikt i att bedrägeri förekommer.

Ni kan ladda ner underlag till denna workshop, som omfattar en guide samt förslag på hur ni kan presentera utfallet.

Vår workshop som Powerpoint presentation or Pdf dokument and Word dokument.