Bedrägeri

Vad ni kan göra

Testa vår workshop

Läs mer

Vad vi kan göra

Utforska vår förmåga

Läs mer
Bedrägeri är en realitet och inte en risk

När vi pratar om bedrägeri är vårt fokus på situationer då en eller flera individer i ledningen medvetet vilseleder för att få fördelar som inte är sanktionerade eller som är illegala. Det upptäcks oftast av misstag eller som tips från visselblåsare. I den digitala värld som vi nu lever i, behöver det inte vara på detta vis eftersom det kan uppdagas genom att använda den data som finns i de interna systemen.

Vi har specialiserat oss på att använda Analytics för att upptäcka bedrägeri och tillsammans med Hibis AS täcker vi hela livscykeln från förebyggande, upptäckande, utredande aktiviteter samt åtgärder för att hantera bedrägeri, korruption och oegentligheter.

Några råd på vägen

Få inte panik då ni inser att det förekommer bedrägeri inom er organisation. Allt för ofta agerar individer på ett sätt som skall få dem att framstå att de har läget under kontroll, medan de inte har det. Om ni nu vill vara steget före, genomför aktiviteter för att öka medvetenhet och ge utbildning. Känner ni även att detta är något som ni vill ta er an, då är det även aktuellt att försöka hitta de fall av bedrägeri som förekommer innan de landar på ditt skrivbord. Sist men inte minst, förbered er på utredningar och gör det smart genom att undvika utredningar som riskerar att bli allt för omfattande och kostsamma.