Analytics
Vad ni kan göra

Det ni först och främst behöver göra är att inse vilken nytta man kan ha av att analysera och bearbeta data. Se det inte heller som en fråga för IT avdelningen utan se det utifrån verksamhetens behov. Ta hjälp av medarbetare som har förmågan att se data och samtidig förstå affären och verksamhetens mål.

Hur ni kan göra

Om ni har insikt i det värde ni kan skapa genom att analysera och bearbeta data, då rekommenderar vi att ni provar på vår workshop där ni går igenom de olika datakällor ni har, för att utvärdera hur ni med minsta möjliga insats kan få bäst möjliga insikt i hur väl organisationen fungerar.

Ni kan ladda ner underlag till denna workshop, som omfattar en guide samt förslag på hur ni kan presentera utfallet.

Vår workshop som Powerpoint presentation or Pdf dokument and Word dokument.