Analytics

Vad ni kan göra

Testa vår workshop

Läs mer

Vad vi kan göra

Utforska vår förmåga

Läs mer
Det är magi, men på riktigt

Styrkan med data handlar inte om att enbart om att förstå vad om har inträffat, det kan även hjälpa dig att förutse framtiden. Med data i dina händer kan du skapa magi. Genom att studera det som har inträffat är det möjligt att se beteende, identifiera brister och hitta möjlighet. För de flesta organisationer är effekten av Analytics förmågan att göra verksamhetsförbättringar med stöd av kunskap för de beslut som måste fattas.

Några råd på vägen

Analytics är mer än att skapa en rapport som presenterar vad en process har genererat. När det fungerar som bäst handlar det om att skapa datamodeller med en logik som kan berätta mer om organisationen än vad du kan se för blotta ögat. Vi åstadkommer detta genom att arbeta med faserna: Skapa, Hantera och Visualisera, vilka drivs av de scenario, profiler och berättelser som du behöver utvärdera och förstå mer om. Sist men inte minst tänk inte på vad ni inte kan göra, utan vänd på det och utmana med vad ni vill veta mer om.