.
Vår bakgrund

Oväntade händelser, digitalisering, kundpåverkan, globalisering, standardisering är några av de nyckelord som formar dagens verksamheter, det spelar ingen roll om det avser den privata eller publika sektorn. Vi är övertygade om att det går att navigera genom detta landskap och vi är hängivna som management konsulter & expertrådgivare, för att tillsammans med våra affärspartners kunna erbjuda tjänster med högsta kvalitet.

Våra rötter finns i IT & Informationssäkerhet, där information är nyckeltillgången som måste hanteras väl och skyddas. Våra rötter finns också i Analytics där data utnyttjas för att stödja organisationen. Dessa två områden är inte isolerade utan hänger tätt samman med två andra områden där vi har djup förståelse och kompetens; Bedrägeri samt IT.

Vad vi erbjuder

Säkerhet handlar om att införa och/eller förbättra säkerhetskrav och att arbeta med detta operationellt. Analytics är förmågan att se digital information för att förstå vad som händer i den digitala verisonen av vår verkligheten. Bedrägeri handlar i sin tur om att förebygga, upptäcka och utreda aktiviteter som har att göra med bedrägeri, korruption och oetiskt beteende. IT i sin tur hänger samman med de säkerhetskrav som ställs på IT, men med synsättet att IT levereras och används som en tjänst istället för att vara en teknisk lösning.

VVi erbjuder rådgivning från strateginivå nivå till operationella åtgärder och processer. Som stöd erbjuder vi även olika typer av utbildning och informationsprogram för att skapa ett beteende med värderingar som gör er verksamhet starkare.

Bedrägeri

Finansiella och kulturella risker

Läs mer

Säkerhet

Informations- och digitala risker

Läs mer

Analytics

Digitala spår

Läs mer

IT

Digitala möjligheter

Läs mer
Fraud
Analytics
Security
IT

Partners

Vårt nätverk av rekommenderade rådgivare

Läs mer

System

Vårt val av tekniska lösningar

Läs mer

Research

Utforskar hur vi agerar och interagerar

Läs mer

Talare

Engagerande och interaktiva presentationer

Läs mer
Partners
Research
Systems
Speaker